Novels

No comments yet please.

Revoluția Română

Synopsis

See below

Excerpt

Prefață

Pe data de 23 decembrie 1989, tatăl meu însoțea un turist român în Baltimore. Tata e doctor pensionat care în urmă cu trei ani s-a refugiat în Statele Unite. Era o zi rece și centrul orașului trepida în preajma Crăciunului. Toate locurile de parcare erau ocupate. Tata dispăru, parcă pe furiș, împreună cu musafirul său într-un magazin. Când se întoarseră găsiră un polițist în dreptul mașinii, completînd un formular de amendă. “Am lăsat-o doar pentru cîteva clipe”, se scuză tata. Polițistul continua să scrie.” Dar domnule, nu poți să ne faci una ca asta. Nu vezi că sîntem străini? Am venit aici cu treabă! Sîntem revoluționari din România!” Polițistul îi aruncă o privire. Tata avea obrajii pișcați de ger și o figură înăsprită. Accentul nu lăsa îndoială. “Sînteți români?” întebă polițistul. Cei doi încuviințară. Polițistul vîrî formularele și pixul în buzunar. “E uimitor ce se întîmplă la voi în țară”, le spuse. “S-a terminat cu…Ceau…cescu”. Își trecu un deget peste beregată. Tata povesti că ochii polițistului scăpărară de satisfacție. “Ei, duceți-vă”, le făcu semn cu mîna. “Vă urez mult noroc!”

Semnificativ, în aceată istorioară, nu este modul ingenuu în care tata a scăpat de amendă, ci atitudinea polițistului. În acele zile de sfîrșit de decembrie, o lume întragă aplauda evenimentele din România. Un polițist din Baltimore, ca marea majoritate a americanilor, nu are, în general, nici un motiv să se intereseze de România mai mult decît, hai să spun, Patagonia! Dar în decembrie 1989 lucrurile au devenit dintr-o dată altele. Un torent de informație a asaltat posturile de televiziune. România a fost pe prima pagină a fiecărui ziar din Statele Unite. Sentimentele erau de admirație și compasiune. Mesajul era de solidaritate!

Antalogia de față este un tribut adus acelui moment: 22-26 decembrie, 1989, cînd poporul român a fost pentru cîteva zile eroul întregii omeniri. Antologia cuprinde, de asemenea, articole referitoare la perioada postrevoluționară pînă în vara lui 1990, acoperind zilele de după, primele semne de îndoială, alegerile și unda de geață care a succedat marșul minerilor.

Antologia e o selecție de articole. S-au scris mii de pagini și o culegere exhaustivă este, practic, imposibilă. Alegerea articolelor este întîmplătoare, în parte de nevoie, în parte deoarece autorii au considerat că în acest fel se păstrează mai bine caracterul năvalnic, inegal și de multe ori contradictoriu al presei libere. Alegerea articolelor nu reprezintă în nici un caz un barem al realității.

Fundația România Liberă – o asociație voluntară a românilor americani din zona Washington/Baltimore și Centrul Mass Media Evenimentul din București sînt autorii acestei antologii.

Pe această cale ei mulțumesc ziarelor “Baltimore Sun”, “Washington Post” și “Financial Times” pentru permisiunea generoasă de a le reproduce articolele în paginile antologiei. Ziariștii lor talentați au imortalizat în aceste articole momentele cele mai importante din istoria României de după cel de-al doilea război mondial. Mulțumim lui Vladimir Tismăneanu pentru permisiunea de a republica trei articole de sinteză asupra evenimentelor, apărute în revista “The New Republic”. De asemenea mulțumim tuturor celor care și-au oferit în mod voluntary ajutorul la traducerea unora dintre articole și la organizarea antologiei. Fără munca lor entuziastă, aceasta nu ar fi fost realizabilă. Ei sînt: Ala Bravi, Mariana Brussescu, Doina Deneș, Radu Deneș, Viorica Duvan, Xenia Duvan, Sergiu Duvan, Lidia Ilieșu, Nancy McCord, Natalia Moldoveanu, Andrei Moldoveanu, Edmond Panaitesu, Mariana Roman, Andrei Roman, Iona Sebastian, Paul Tutungiu, Marius Vogelfanger, Gigi Vogelfanger și Andrei Zlotescu.

Restul articolelor au fost traduse de Adina Arsenescu, căreia, de asemenea, îi mulțumim.

Banii adunați din vînzare vor fi donați orfelinatelor din România.

Antologia este dedicată eroilor revoluției.

 

Alexandru Duvan